Umowa

Numer umowy:
brak

Data zawarcia umowy:
2023-01-02

Miejsce zawarcia umowy:
Warszawa

Rozpoczęcie okresu obowiązywania umowy:
2023-01-02

Zakończenie okresu obowiązywania umowy:
2023-01-02

Oznaczenie stron umowy:
Polska 2050 Szymona Hołowni; Wioletta Agnieszka Slanina

Oznaczenie przedstawicieli stron umowy:
Polska 2050 Szymona Hołowni: Agnieszka Buczyńska - Pełnomocnik; Wioletta Agnieszka Slanina

Przedmiot umowy:
Zachowanie poufności

Wartośc przedmiotu umowy:
brak

Tryb zawarcia umowy:
negocjacyjny

Dodatkowe informacje:

Data publikacji: 2023-01-20 godz. 12:35
Opublikowane przez: Marek Krawczyk
Autor dokumentu: Marek Krawczyk