Umowa

Numer umowy:
brak

Data zawarcia umowy:
2023-01-02

Miejsce zawarcia umowy:
Warszawa

Rozpoczęcie okresu obowiązywania umowy:
2023-01-02

Zakończenie okresu obowiązywania umowy:
Umowa na czas nieokreślony

Oznaczenie stron umowy:
Polska 2050 Szymona Hołowni; Seweryn Gutkowski

Oznaczenie przedstawicieli stron umowy:
Polska 2050 Szymona Hołowni: Agnieszka Buczyńska - Pełnomocnik; Seweryn Gutkowski

Przedmiot umowy:
Polska

Wartośc przedmiotu umowy:

Tryb zawarcia umowy:

Dodatkowe informacje:

Data publikacji: 2023-01-20 godz. 13:26
Opublikowane przez: Marek Krawczyk
Autor dokumentu: Marek Krawczyk