Umowa

Numer umowy:
brak

Data zawarcia umowy:
2023-01-02

Miejsce zawarcia umowy:
Warszawa

Rozpoczęcie okresu obowiązywania umowy:
2023-01-02

Zakończenie okresu obowiązywania umowy:
2023-01-31

Oznaczenie stron umowy:
Polska 2050 Szymona Hołowni; Marek Krawczyk

Oznaczenie przedstawicieli stron umowy:
Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Marek Krawczyk

Przedmiot umowy:
Obsługa prawna i administracyjna Partii

Wartośc przedmiotu umowy:
2 000,00 zł

Tryb zawarcia umowy:
negocjacyjny

Dodatkowe informacje:

Data publikacji: 2023-01-20 godz. 15:51
Opublikowane przez: Marek Krawczyk
Autor dokumentu: Marek Krawczyk