Umowa

Numer umowy:
brak

Data zawarcia umowy:
2022-09-01

Miejsce zawarcia umowy:
Warszawa

Rozpoczęcie okresu obowiązywania umowy:
2022-09-01

Zakończenie okresu obowiązywania umowy:
2022-09-30

Oznaczenie stron umowy:
Partia Polska 2050 Szymona Hołowni; Katarzyna Sadurska prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Katarzyna Sadurska

Oznaczenie przedstawicieli stron umowy:
Partia Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Katarzyna Sadurska

Przedmiot umowy:
prace administracyjno-biurowe polegające na obsłudze Biura Partii

Wartośc przedmiotu umowy:
3 500,00 zł netto

Tryb zawarcia umowy:
negocjacyjny

Dodatkowe informacje:

Data publikacji: 2022-09-14 godz. 23:16
Opublikowane przez: Marek Krawczyk
Data modyfikacji: 2022-10-12 godz. 17:46
Zmodyfikowanie przez: Marek Krawczyk
Autor dokumentu: Marek Krawczyk