Umowa

Numer umowy:
brak

Data zawarcia umowy:
2022-10-01

Miejsce zawarcia umowy:
Warszawa

Rozpoczęcie okresu obowiązywania umowy:
2022-10-01

Zakończenie okresu obowiązywania umowy:
2022-10-31

Oznaczenie stron umowy:
Partia Polska 2050 Szymona Hołowni; Grażyna Sztabnik

Oznaczenie przedstawicieli stron umowy:
Partia Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Grażyna Sztabnik

Przedmiot umowy:
Wykonywanie zadań w postaci pełnienia funkcji Głównej Księgowej, w tym w szczególności koordynacji obsługi księgowej i kadrowej Partii

Wartośc przedmiotu umowy:
7 000,00 zł netto

Tryb zawarcia umowy:
negocjacyjny

Dodatkowe informacje:

Data publikacji: 2022-10-12 godz. 18:10
Opublikowane przez: Marek Krawczyk
Autor dokumentu: Marek Krawczyk