Umowa

Numer umowy:
brak

Data zawarcia umowy:
2023-01-02

Miejsce zawarcia umowy:
Warszawa

Rozpoczęcie okresu obowiązywania umowy:
2023-01-02

Zakończenie okresu obowiązywania umowy:
2023-01-31

Oznaczenie stron umowy:
Polska 2050 Szymona Hołowni; Anna Pryszmont

Oznaczenie przedstawicieli stron umowy:
Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Anna Pryszmont

Przedmiot umowy:
Prace w postaci obsługi administracyjnej Biura Partii, w tym szczególności prowadzenie rejestru członków i sympatyków Partii, a także procesów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi

Wartośc przedmiotu umowy:
5 100,00 zł netto

Tryb zawarcia umowy:
negocjacyjny

Dodatkowe informacje:

Data publikacji: 2023-01-20 godz. 15:42
Opublikowane przez: Marek Krawczyk
Data modyfikacji: 2023-01-20 godz. 15:42
Zmodyfikowanie przez: Marek Krawczyk
Autor dokumentu: Marek Krawczyk