Rejestr umów

Lp. Numer umowy Data zawarcia
umowy
Miejsce zawarcia
umowy
Rozpoczęcie okresu
obowiązywania umowy
Zakończenie okresu
obowiązywania umowy
Oznaczenie stron
umowy
Oznaczenie przedstawicieli
stron umowy
Przedmiot umowy Wartośc przedmiotu
umowy
Tryb zawarcia
umowy
Dodatkowe
informacje
35 Aneks nr 1 do umowy nr 4621970001 2022-05-23 Warszawa 2022-05-23 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; mbank S.A. Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; mbank S.A.: Marta Olko - Pełnomocnik Uwzględnienie w treści umowy wymogów dotyczących wpłat na rzecz Funduszu Wyborczego zgodnych z ustawą o partiach politycznych nie dotyczy negocjacyjny
34 brak 2022-10-31 Warszawa 2022-11-01 2022-12-31 Partia Polska 2050 Szymona Hołowni; Marek Krawczyk partia Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Marek Krawczyk Obsługa prawna 2 000,00 zł netto miesięcznie negocjacyjny
33 brak 2022-10-31 Warszawa 2022-11-01 2022-12-31 Partia Polska 2050 Szymona Hołowni; Grażyna Sztabnik Partia Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Grażyna Sztabnik Wykonywanie zadań w postaci pełnienia funkcji Głównej Księgowej, w tym w szczególności koordynacji obsługi księgowej i kadrowej Partii 7 000,00 zł netto miesięcznie negocjacyjny
32 brak 2022-10-31 Warszawa 2022-11-01 2022-12-31 Partia Polska 2050 Szymona Hołowni; Anna Pryszmont partia Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Anna Pryszmont Wykonanie zadań w postaci obsługi administracyjnej Biura Partii, w tym szczególności prowadzenie rejestru członków i sympatyków Partii, a także procesów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi 5 100,00 zł netto miesięcznie negocjacyjny
31 brak 2022-10-31 Warszawa 2022-11-01 2022-12-31 Partia Polska 2050 Szymona Hołowni; Agnieszka Buczyńska Partia Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Agnieszka Buczyńska Koordynacja zadań wynikających z pełnienia funkcji Drugiej Wiceprzewodniczącej Partii, Sekretarza Generalnego 6 000,00 zł netto miesięcznie negocjacyjny
30 brak 2022-10-31 Warszawa 2022-11-01 2022-11-30 Partia Polska 2050 Szymona Hołowni; Maciej Żywno prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Maciej Żywno Studio Rozwoju Lokalnego partia Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Maciej Żywno Prace związane koordynacją współpracy Partii z jednostkami samorządu terytorialnego na terenie Polski. 10 000,00 zł netto miesięcznie negocjacyjny
29 brak 2022-10-31 Warszawa 2022-11-01 2022-12-31 Partia Polska 2050 Szymona Hołowni; Katarzyna Sadurska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Katarzyna Sadurska Partia Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Katarzyna Sadurska prace administracyjno-biurowe polegające na obsłudze Biura Partii 3 500,00 zł netto miesięcznie negocjacyjny
28 2022-10-31 Warszawa 2022-11-01 2022-12-31 Partia Polska 2050 Szymona Hołowni; Katarzyna Karpa-Świderek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Katarzyna Karpa-Świderek Partia Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Katarzyna Karpa-Świderek prace związane z pełnieniem funkcji Rzecznika Prasowego Partii, w tym w szczególności kontakty z mediami oraz koordynowaniem działań komunikacyjnych 3 000,00 zł netto / miesięcznie negocjacyjny
27 brak 2022-10-18 Szczecin 2022-10-18 2022-10-20 Polska 2050 Szymona Hołowni; Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Polska 2050 Szymona Hołowni: Agnieszka Kosińska - Pełnomocnik; Uniwersytet Medyczny w Białymstoku: Konrad Raczkowski - Kanclerz Wynajem Auli Magna w dniu 20.10.2022 r. 1 107,00 zł brutto negocjacyjny
26 brak 2022-10-01 Warszawa 2022-10-01 2022-10-31 Partia Polska 2050 Szymona Hołowni; Marek Krawczyk partia Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Marek Krawczyk Zadania w postaci obsługi prawnej i administracyjnej Partii 1 000,00 zł negocjacyjny
25 brak 2022-10-01 Warszawa 2022-10-01 2022-10-31 Partia Polska 2050 Szymona Hołowni; Grażyna Sztabnik Partia Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Grażyna Sztabnik Wykonywanie zadań w postaci pełnienia funkcji Głównej Księgowej, w tym w szczególności koordynacji obsługi księgowej i kadrowej Partii 7 000,00 zł netto negocjacyjny
24 brak 2022-10-01 Warszawa 2022-10-01 2022-10-31 Partia Polska 2050 Szymona Hołowni; Anna Pryszmont partia Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Anna Pryszmont Wykonanie zadań w postaci obsługi administracyjnej Biura Partii, w tym szczególności prowadzenie rejestru członków i sympatyków Partii, a także procesów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi 5 100,00 zł netto negocjacyjny
23 brak 2022-10-01 Warszawa 2022-10-01 2022-10-31 Partia Polska 2050 Szymona Hołowni; Agnieszka Buczyńska Partia Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Agnieszka Buczyńska Koordynacja zadań wynikających z pełnienia funkcji Drugiej Wiceprzewodniczącej Partii, Sekretarza Generalnego 6 000,00 zł netto negocjacyjny
22 brak 2022-10-01 Warszawa 2022-10-01 2022-10-31 Partia Polska 2050 Szymona Hołowni; Jacek Kozłowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Jacek Kozłowski Partia Polska 2050 Szymona Hołowni: Szymon Hołownia - Przewodniczący; Jacek Kozłowski Koordynacja działań związanych z finansowaniem działalności Partii oraz doradztwa w zakresie zarządzania działalnością Partii 8 500,00 zł netto negocjacyjny
21 brak 2022-10-01 Warszawa 2022-10-01 2022-10-31 Partia Polska 2050 Szymona Hołowni; Maciej Żywno prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Maciej Żywno Studio Rozwoju Lokalnego partia Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Maciej Żywno Prace związane koordynacją współpracy Partii z jednostkami samorządu terytorialnego na terenie Polski. 10 000,00 zł netto negocjacyjny
20 brak 2022-10-01 Warszawa 2022-10-01 2022-10-31 Partia Polska 2050 Szymona Hołowni; Katarzyna Sadurska prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Katarzyna Sadurska Partia Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Katarzyna Sadurska prace administracyjno-biurowe polegające na obsłudze Biura Partii 7 000,00 zł netto negocjacyjny
19 brak 2022-10-01 Warszawa 2022-10-01 2022-10-31 Partia Polska 2050 Szymona Hołowni; Katarzyna Karpa-Świderek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Katarzyna Karpa-Świderek Partia Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Katarzyna Karpa-Świderek prace związane z pełnieniem funkcji Rzecznika Prasowego Partii, w tym w szczególności kontakty z mediami oraz koordynowaniem działań komunikacyjnych 3 000,00 zł netto negocjacyjny
18 brak 2022-09-22 Warszawa 2022-09-22 2022-10-01 Partia Polska 2050 Szymona Hołowni; Katarzyna Sadurska prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Katarzyna Sadurska Partia Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Katarzyna Sadurska Prace polegające na przygotowaniu harmonogramu rozwoju struktur regionalnych Partii, a także opracowaniu dokumentów niezbędnych do tworzenia kół i regionów 3 500,00 zł netto negocjacyjny
17 01/09/2022/OKW/L 2022-09-22 Warszawa 2022-09-22 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; Stowarzyszenie Komitet Ochrony Demokracji Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Stowarzyszenie Komitet Ochrony Demokracji: Jakub Karyś - Przewodniczący Zarządu, Jacek Wiśniewski - Członek Zarządu Udzielenie licencji na system informatyczny Obywatelskiej Kontroli Wyborów 1 000,00 zł netto negocjacyjny
16 01/09/2022/OKW/W 2022-09-22 Warszawa 2022-09-22 Umowa na czas nieokreślony Partia Polska 2050 Szymona Hołowni; Stowarzyszenie Komitet Ochrony Demokracji Partia Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Stowarzyszenie Komitet Ochrony Demokracji: Jakub Karyś - Przewodniczący Zarządu, Jacek Wiśniewski - Członek Zarządu Współpraca w celu koordynacji procesu zbierania danych osób zainteresowanych uczestnictwem w procesie wyborczym w charakterze członków komisji wyborczych, mężów zaufania lub obserwatorów społecznych w wyborach powszechnych w Polsce Nie dotyczy negocjacyjny
15 brak 2022-09-01 Warszawa 2022-09-01 2022-09-30 Partia Polska 2050 Szymona Hołowni; Jacek Kozłowski Partia Polska 2050 Szymona Hołowni: Szymon Hołownia - Przewodniczący; Jacek Kozłowski zadania w postaci koordynacji działań związanych z finansowaniem działalności Partii oraz doradztwa w zakresie zarządzania działalnością Partii 8 500,00 zł netto negocjacyjny
14 brak 2022-09-01 Warszawa 2022-09-01 2022-09-30 Partia Polska 2050 Szymona Hołowni; Agnieszka Buczyńska Partia Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Agnieszka Buczyńska koordynacja zadań wynikających z pełnienia funkcji Drugiej Wiceprzewodniczącej Partii, Sekretarza Generalnego 6 000,00 zł netto negocjacyjny
13 brak 2022-09-01 Warszawa 2022-09-01 2022-09-30 Partia Polska 2050 Szymona Hołowni; Maciej Żywno prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Maciej Żywno Studio Rozwoju Lokalnego partia Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Maciej Żywno Studio Rozwoju Lokalnego - Maciej Żywno prace związane koordynacją współpracy Partii z jednostkami samorządu terytorialnego na terenie Polski 10 000,00 zł netto negocjacyjny
12 brak 2022-09-01 Warszawa 2022-09-01 2022-09-30 Partia Polska 2050 Szymona Hołowni; Anna Pryszmont Partia Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Anna Pryszmont obsługa administracyjna Biura Partii, w tym szczególności prowadzenie rejestru członków i sympatyków Partii, a także procesów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi 6 000,00 zł netto negocjacyjny
11 brak 2022-09-01 Warszawa 2022-09-01 2022-09-30 Partia Polska 2050 Szymona Hołowni; Grażyna Sztabnik Partia Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Grażyna Sztabnik pełnienie funkcji Głównej Księgowej, w tym w szczególności koordynacji obsługi księgowej i kadrowej Partii. 5 000,00 zł netto negocjacyjny
10 brak 2022-09-01 Warszawa 2022-09-01 2022-09-30 Partia Polska 2050 Szymona Hołowni; Katarzyna Sadurska prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Katarzyna Sadurska Partia Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Katarzyna Sadurska prace administracyjno-biurowe polegające na obsłudze Biura Partii 3 500,00 zł netto negocjacyjny
9 brak 2022-09-01 Warszawa 2022-09-01 2022-09-30 Partia Polska 2050 Szymona Hołowni; Marek Krawczyk partia Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Marek Krawczyk Obsługa prawna 1 000,00 zł netto negocjacyjny
8 brak 2022-09-01 Warszawa 2022-09-01 2022-09-30 Partia Polska 2050 Szymona Hołowni; Katarzyna Karpa-Świderek prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Katarzyna Karpa-Świderek Partia Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Wiceprzewodniczący Partii, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Katarzyna Karpa-Świderek prace związane z pełnieniem funkcji Rzecznika Prasowego Partii, w tym w szczególności kontakty z mediami oraz koordynowaniem działań komunikacyjnych 3 000 zł netto negocjacyjny
7 Z356243/22 2022-08-31 Warszawa 2022-08-31 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni; Ochrona Juventus Sp. z o.o. Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Ochrona Juventus Sp. z o.o.: Paweł Traskiewicz - Pełnomocnik Montaż instalacji alarmowej w biurze Partii oraz monitorowanie lokalu Montaż instalacji alarmowej - 2399 zł netto oraz monitorowanie lokalu - 50 zł netto miesięcznie negocjacyjny
6 Aneks nr 1 2022-08-23 Warszawa 2022-08-23 Umowa na czas nieokreślony Partia Polska 2050 Szymona Hołowni; Róża Grafin von Thun und Hohenstein Partia Polska 2050 Szymona Hołowni: Katarzyna Sadurska - Pełnomocnik; Róża Grafin von Thun und Hohenstein: Piotr Stolecki - Pełnomocnik Doprecyzowanie zakresu umowy użyczenia części lokalu nie dotyczy negocjacyjny Aneks do umowy z dnia 29.06.2022 r.
5 brak 2022-08-23 Warszawa 2022-08-23 2022-12-31 Polska 2050 Szymona Hołowni; Dorota Mrass Polska 2050 Szymona Hołowni: Katarzyna Sadurska - Pełnomocnik; Dorota Mrass Usługa sprzątania siedziby Partii 350 zł netto miesięcznie negocjacyjny
4 Aneks nr 1 2022-08-18 Warszawa 2022-08-18 Umowa na czas nieokreślony Partia Polska 2050 Szymona Hołowni; Miasto Stołeczne Warszawa, Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Partia Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Miasto Stołeczne Warszawa, Zakład Gospodarowania Nieruchomościami: Beata Bogaj - Kierownik Działu Lokali Użytkowych Zmiana adresu siedziby Partii; zmiana adresu do doręczeń nie dotyczy negocjacyjny
3 brak 2022-08-01 Warszawa 2022-08-01 2022-12-31 Polska 2050 Szymona Hołowni; Szymon Hołownia Polska 2050 Szymona Hołowni: Michał Kobosko - Pierwszy Wiceprzewodniczący, Jacek Kozłowski - Skarbnik; Szymon Hołownia Wykonywanie funkcji Przewodniczącego Partii Polska 2050 Szymona Hołowni 3 000 zł netto miesięcznie negocjacyjny
2 2022/07/26/8620 2022-07-26 Warszawa 2022-07-26 Umowa na czas nieokreślony Trion Sp. z o.o.; Polska 2050 Szymona Hołowni Trion Sp. z o.o. - Byung Goo Jeon - Prezes Zarządu; Polska 2050 Szymona Hołowni - Katarzyna Sadurska - Pełnomocnik Dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego HP 8620 i CISS System 250 zł brutto miesięcznie + opłaty zmienne negocjacyjny umowa na czas nieokreślony
1 brak 2022-07-25 Warszawa 2022-07-25 Umowa na czas nieokreślony Polska 2050 Szymona Hołowni, UPC Polska Sp. z o.o. Polska 2050 Szymona Hołowni - Katarzyna Sadurska - Pełnomocnik; UPC Polska Sp. z o.o. - Marcin Zarzycki - Dyrektor Departamentu Kontaktów z Klientami; Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet 73,78 zł miesięcznie negocjacyjny Umowa na czas nieokreślony
Data publikacji: 2022-06-29 godz. 21:04
Opublikowane przez: Marek Krawczyk
Data modyfikacji: 2022-12-06 godz. 15:21
Zmodyfikowanie przez: Marek Krawczyk
Autor dokumentu: Marek Krawczyk